Postupak

 Home / Postupak

Postupak izdavanja Energetskog Certifikata

Pozivom na naš broj +385 98 465 298 ili kontaktom na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. potrebno je dostaviti slijedeće informacije o vašem stanu ili zgradi:

 • tip nekretnine (stan, kuća ili drugo)
 • adresa nekretnine
 • veličina nekretnine (m²)
 • podaci o vlasniku (ime, adresa, fax ili email)

Na osnovu danih podataka poslati ćemo vam ponudu sa cijenom i rokom izrade energetskog certifikata.

Po prihvaćanju ponude, u najkraćem vremenu ćemo izvršiti energetski pregled vaše nekretnine, te izdati energetski certifikat. U cilju ubrzanja cijelog postupka, potrebno je izvršiti slijedeće predradnje:

 • pribaviti arhitektonski nacrt (tlocrt, presjek, fasade) - ako postoji
 • pribaviti energetske kartice* za struju, vodu i plin za posljednje 3 godine
*Kako bi se dobile energetske kartice treba predati zahtjeve (elektri, plinari, toplani, vodoopskrbi...) za ispis potrošnje za unazad 3 godine u svrhu izdavanja energetskog certifikata. Izdavanje energetskih kartica se ne naplaćuje.
Treba uzeti u obzir da izdavanje kartica može potrajati do 2 tjedna, pa Vam savjetujemo da podnošenje zahtjeva bude prva radnja koju ćete poduzeti u postupku izdavanja energetskog certifikata.

KORACI IZRADE ENERGETSKOG CERTIFIKATA

 • ugovaranje izrade energetskog certifikata
 • pripreme za energetski pregled zgrade
 • energetski pregled zgrade
 • potrebni proračuni
 • određivanje energetskog razreda zgrade
 • izrada energetskog certifikata

Energetski certifikat zgrade izdaje se na temelju izvršenog energetskog pregleda zgrade, a izdaju ga ovlaštene osobe. Energetski pregled zgrade je skup radnji i postupaka koji sadrži poseban algoritam za izračun svojstva zgrade, također ga provode ovlaštene osobe svoje struke.


Energetski pregled zgrade

Energetski pregled zgrade sastoji se od nekoliko važnih procesa. Potrebno je izaći na teren i od investitora prikupiti sve podatke o zgradi koji su nužni kako bi ovlaštena osoba mogla izraditi energetski certifikat zgrade i odrediti energetski razred zgrade. Podaci se uzimaju iz postojeće tehničke dokumentacije, u slučaju da je dokumentacija nepotpuna ili je nema potrebno je napraviti dodatna mjerenja. Ovlaštena osoba također može provesti kontrolu prikupljenih podataka i informacija ako je to potrebno. Također je nužno analizirati potrošnju i troškove svih oblika energije, energenata i vode za tri prethodne godine. Ovlaštena osoba treba izraditi izvješće s prijedlogom poboljšanja energetskih svojstava zgrade koja bi ujedno poboljšala energetsku učinkovitost zgrade. Poboljšanja moraju biti ekonomski opravdana s periodom povratka investicija, te izvorom cijena za provođenje prijedloga.
Tijekom energetskog pregleda građevine provode se brojne analize koje se odnose na način gospodarenja energijom u građevini, toplinske karakteristike vanjske ovojnice, sustav grijanja, sustav hlađenja, sustav ventilacije i klimatizacije, sustav za pripremu potrošne tople vode, sustav napajanja, razdiobe i potrošnju električne energije, sustav električne rasvjete, karakteristične podsustave, sustav opskrbe vodom, sustav mjerenja, regulacije i upravljanja, alternativne sustave za opskrbu energijom.


Energetski Certifikat nove zgrade

Energetski certifikat za nove zgrade izdaje se na osnovu podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu  energije i toplinske zaštite, završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.
Važno je napomenuti da energetski certifikat za nove zgrade uključuje proračune energetskih potreba zgrade, potrebe specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za odgovarajuće klimatske podatke za cijelu godinu, određivanja energetskog razreda i izradu energetskog certifikata za novu zgradu.


Energetski Certifikat postojeće zgrade

Energetski certifikat za postojeće zgrade sastoji se od obaveznog energetskog pregleda zgrade kojeg obavlja ovlaštena osoba, izračuna energetskih potreba za tu zgradu, izračuna godišnje toplinske energije koja je potrebna za hlađenje i grijanje uz odgovarajuće klimatske podatke. Na kraju samog postupka ovlaštena osoba iz svih podataka i analiza određuje energetski razred zgrade i izrađuje energetski certifikat.


Dužnosti investitora

Za investitore je važno znati da nakon što ugovore izradu energetskog certifikata s ovlaštenom osobom, trebaju pripremiti potrebne podatke i informacije o vlastitoj zgradi, odnosno građevini. Što bi u prijevodu značilo da trebaju na uvid dati tehničku dokumentaciju, te za zadnje tri godine troškove energenata, energije i vode. Također je potrebno da investitor bude prisutan tijekom energetskog pregleda građevine kako bi ovlaštena osoba mogla imati sve potrebne informacije.


O nama

Poduzeće Zeleni MWh j.d.o.o. osnovano je 2013.g. i iste godine od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dobiva licencu za vršenje energetskih pregleda, energetsko certificiranje i pregled automatske regulacije jednostavnih (Modul 1) ali i složenih objekata (Modul 2).


Više

Rješenje

Ako želite riješiti vaše financijske i druge probleme pregledajte ova dva slijedeća linka. Možda vam pomognu.


Zaradite novac preko interneta
Ho'oponopono